Tag: aksa igračke

  • Ovako igračke utiču na razvoj deteta!

    Kako igračke podstiču razvoj deteta?  Dok su roditelji često skloni da zanemare ili umanje važnost igre, stručna pedagoška literatura snažno podržava igru i igračke kao i njihov uticaj na dečje […]